Roaming w pigułce

Od kilku dni trwają wakacje. Jest to czas, w którym wiele osób decyduje się na wykorzystanie urlopu. Nic dziwnego – są to najcieplejsze miesiące w całym roku. Piękna pogoda i wysoka temperatura potrafią na dłużej zagościć w naszym kraju. Możemy także zdecydować się na zagraniczne wyjazdy, na które wybrać się dużo łatwiej niż w przeciągu ostatnich dwóch lat. W takim wypadku musimy pamiętać o roamingu. Co należy wiedzieć?

O roamingu pisaliśmy niejednokrotnie. W tym wpisie postanowiliśmy skupić się na odpowiedziach na najważniejsze i najczęściej zadawane przez Was pytania.

Czym jest roaming?

To usługa, z której korzystamy kiedy przebywamy poza granicami Polski (choć zdarzają się wyjątki w strefie przygranicznej). Z roamingu korzystamy w momencie zalogowania się do sieci zagranicznego operatora telefonii komórkowej. Za korzystanie z wyżej wymienionych usług pobierane są dodatkowe opłaty. Ich wysokość zależy od strefy w jakiej znajduje się dany kraj, w którym aktualnie przebywamy. Strefy roamingowe wraz z wysokością dodatkowych opłat znajdują się w Cenniku w sekcji Raoming. Opłaty związane z roamingiem nie są wliczone w cenę abonamentu, natomiast są doliczane do faktury.

 • Po przekroczeniu granicy w przypadku, gdy mamy włączoną usługę roamingu i nic nie zmienialiśmy w ustawieniach telefonu (przy fabrycznych ustawieniach) to nasze urządzenie samo wybierze odpowiednią zagraniczną sieć.
 • Otrzymamy wtedy informację SMS z podstawowymi informacjami o roamingu, takimi jak koszty realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie danego kraju.
 • Jeśli telefon nie połączy się z siecią automatycznie, pomocne będzie włączenie i wyłączenie trybu samolotowego lub ręczne wybranie w ustawieniach telefonu operatora zagranicznego (jednego z dostępnych w danej lokalizacji).

Jak działa roaming?

Udostępnienie usługi dla osób przebywających poza granicą Polski to proces bardzo złożony. Wpływa na nią przede wszystkim infrastruktura innego operatora oraz umowy z nim zawarte. Należy także skonfigurować centralę i wszystkie inne elementy techniczne, tak aby nasz telefon mógł bez problemu nawiązać połączenie. Jest to proces niezwykle trudny i skomplikowany i mogą zdarzyć się sytuacje, że w jakimś odległym kraju korzystanie z usług krajowego operatora może być utrudnione. To właśnie taka „partnerska” sieć pozwala nam na korzystanie z telefonu na zagranicznych wyjazdach.

Koszt roamingu poza krajami UE (zwłaszcza roaming danych) jest dużo wyższy, dlatego warto jest mieć to na uwadze planując wyjazd.

Jak włączyć / wyłączyć roaming?

Usługa ta nie jest ustawiona domyślnie i musimy aktywować ją sami. Możemy zrobić to na trzy sposoby:

 • kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK) dzwoniąc na numer 727 900 900
 • przez swoje konto na stronie FM MOBILE
 • bezpłatna wiadomość SMS pod numer 727 900 001 o treści:

*101*11*01#                  włączenie roamingu

*101*00*01#                  wyłączenie roamingu

Jak włączyć / wyłączyć transmisję danych w roamingu?

Jeśli chcesz korzystać z Internetu podczas wyjazdu to pamiętaj o włączeniu transmisji danych w roamingu. Jest to inna usługa niż w przypadku rozmów głosowych i wysyłania wiadomości SMS. W tym celu skontaktuj się z BOK lub aktywuj usługę logując się na swoje konto abonenckie. Pamiętaj, że aktywacja usługi to nie wszystko. Dodatkowo należy zmienić ustawienia telefonu dotyczące transmisji danych w roamingu oraz sprawdzić czy telefon jest odpowiednio skonfigurowany pod sieć FM MOBILE.

W zależności od modelu oraz nakładki stosowanej przez producenta zmiana taka może się nieco różnić, ale uogólniając możemy to zrobić wchodząc w Ustawienia / Sieci komórkowe / Roaming danych.

Jaka jest różnica między roamingiem a połączeniem międzynarodowym?

Roaming to połączenie wykonywane poza granicami naszego kraju. Niezależnie czy dzwonimy na polski numer komórkowy, czy zagraniczny. Warunkiem jest miejsce wykonywania połączenia. Dlatego każde połączenie jakie wykonamy z innego kraju będzie traktowane jak roaming.

Z kolei połączenie międzynarodowe ma miejsce wtedy, gdy dzwonimy z terytorium naszego kraju na numer zagraniczny.

Roaming w strefie przygranicznej

W przypadku  przebywania  w strefie przygranicznej  należy zwrócić uwagę na to, z jakiego zasięgu korzystamy. Jest to bardzo ważne ponieważ jeśli aparat telefoniczny w ustawieniach ma automatyczny wybór sieci, a nie manualny, to łączy się z siecią, która w danej lokalizacji jest silniejsza. Może być to zarówno sieć krajowa, jak i sieć zagraniczna. Manualne wymuszenie połączenia z siecią FM MOBILE  pozwoli na uniknięcie połączenia z siecią zagraniczną.

Innym rozwiązaniem jest  dezaktywacja  usługi  roamingu, a następnie jej  ponowna aktywacja  w przypadku przekroczenia danej granicy kraju.

Limiter data – jak to działa?

Aby uniknąć wysokich opłat za korzystanie z transmisji danych w roamingu (w UE oraz poza nią) FM MOBILE oferuje Abonentom usługę aktywowanego domyślnie limitu o wartości 250zł w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym. W jej ramach zliczane są wszystkie dane wysyłane i odbierane w ramach pakietów transmisji danych w roamingu, przetransmitowane przez sieci operatorów komórkowych. Usługa nie obejmuje wysyłania wiadomości MMS, za które pobierane są opłaty jednostkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE działanie limitera polega na wysyłaniu powiadomień w formie wiadomości SMS po osiągnięciu odpowiednio 40, 80 i 100% limitu transmisji danych w roamingu.

Jego odblokowanie jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numery: 8801, 8802 oraz 8803. Wówczas otrzymujemy kolejny limit w wysokości 250 zł.

Po osiągnięciu 80 i 100% kolejnego limitu również otrzymamy powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Mechanizm zdjęcia blokady jest taki sam. Dwukrotne jej usunięcie spowoduje brak kolejnych limitów.

Czym jest sieć nienaziemna?

Stacje bazowe operatorów komórkowych, tworzące sieć telekomunikacyjną, mają ograniczoną moc sygnału, co powoduje, że np. akweny wodne nie są pokryte zasięgiem sieci. Idąc dalej za przykładem oznacza to, że opuszczając Polskę na promie wpływa się na wody, które nie są pokryte zasięgiem żadnej naziemnej sieci komórkowej. Tym samym nie jest możliwe wykonywanie połączeń, gdyż telefon nie jest w stanie zalogować się do żadnej sieci naziemnej. Problem braku zasięgu na otwartych akwenach wodnych rozwiązywany jest dzięki sieciom satelitarnym. Korzystanie z sieci satelitarnej jest możliwe dzięki porozumieniu krajowego dostawcy usług telekomunikacyjnych z operatorem sieci satelitarnej.

Jakie są koszty korzystania z usług w sieci nienaziemnej?

W przypadku korzystania z sieci satelitarnej nie obowiązują ceny za realizację usług w roamingu, wskazane w tzw. Eurotaryfie, mimo że użytkownik znajduje się na terenie np. Unii Europejskiej. Krajowi operatorzy telekomunikacyjni wyszczególniają w swoich cennikach strefy roamingowe. Jedna z tych stref obejmuje połączenia satelitarne, które niekiedy określane są jako połączenia z promu (usługi MCV) lub statku. Koszty połączeń głosowych, wiadomości SMS i transferu danych w sieci Internet można również znaleźć w cenniku danego operatora sieci satelitarnej. Najwięksi polscy dostawcy usług współpracują z siecią satelitarną Thuraya oraz On Air.

Czy połączenie z siecią nienaziemną jest połączeniem w roamingu?

Nie, ponieważ usługi telekomunikacyjne w roamingu realizowane są za pomocą naziemnych sieci komórkowych, natomiast połączenia w sieci satelitarnej realizowane są z wykorzystaniem sztucznych satelitów okołoziemskich. Dlatego połączenia satelitarne nie są tożsame z połączeniami roamingowymi. Ich ceny za realizację połączenia mogą przekraczać stawki RLAH (Roam Like At Home). Łącząc się z siecią nienaziemną dostaniesz wiadomość SMS z informacjami dotyczącymi cen połączeń w tej sieci. FM MOBILE domyślnie blokuje możliwość połączenia się z taką siecią, aby nawiązać połączenie należy zdjąć blokadę.

Usługa blokady sieci nienaziemnych

Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z połączeniem z siecią nienaziemną FM MOBILE od dnia 1 lipca 2022 roku domyślnie aktywuje blokadę możliwości połączenia z taką siecią dla wszystkich abonentów. W celu dezaktywacji blokady należy skontaktować się z BOK lub:

 • dezaktywować usługę wpisując kod USSD *101*00*34#
 • aktywować usługę wpisując kod USSD *101*11*34#

Kod potwierdzamy korzystając z symbolu wykonywania połączenia (zielonej słuchawki).

Koniecznie musimy znajdować się wtedy w zasięgu sieci nienaziemnej – inaczej wyłączenie blokady będzie niemożliwe. Dlatego jeśli planujesz np. rejs statkiem i zamierzasz w tym czasie korzystać z telefonu – pamiętaj o wyłączeniu blokady odpowiednio wcześniej. Ponowna dezaktywacja usługi możliwa jest także przy połączeniu z siecią naziemną.

Bezpłatny numer alarmowy 112 w UE

To również zmiana wynikająca z powyżej wspomnianego rozporządzenia. Od 1 lipca 2022 roku wszystkie połączenia z Europejskim Numerem Alarmowym w roamingu są bezpłatne.

Jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu?

 • Przed wyjazdem dowiedz się, w której strefie leży kraj do jakiego podróżujesz.
 • Sprawdź cennik połączeń oraz opłaty za wykorzystanie danych.
 • Włącz roaming w swoim telefonie (zrób to samodzielnie lub skontaktuj się z BOK).
 • Internet w raomingu włącza się osobno (zrób to samodzielnie lub skontaktuj się z BOK).
 • Zmień ustawienia telefonu, abyś mógł korzystać z roamingu danych (pamiętaj o prawidłowej konfiguracji sieci).
 • Rozmowa w roamingu występuje gdy dzwonisz z innego kraju do Polski, lub na miejscowy numer kraju w jakim przebywasz.
 • Jeśli przebywasz długo w jednym miejscu pamiętaj o FUP.