Czy zabraknie numerów telefonów?

Numer telefonu stał się czymś niezwykle osobistym – szczególnie jeśli chodzi o telefonię komórkową. Prawie każdy dorosły Polak posiada smartfon, wiele osób nawet niejeden. Aby działać w zasięgu sieci potrzebują one kart SIM poszczególnego operatora. Oprócz kodu PIN i PUK przypisany jest do niej numer telefonu. Biorąc pod uwagę niezwykle dynamiczny rozwój telekomunikacji i urządzeń związanych z Internetem Rzeczy rodzi się pytanie. Czy pula numerów telefonów może się skończyć?

Obecnie na świecie może istnieć nawet 8 miliardów zarejestrowanych numerów telefonów (z tego 20% w samych Chinach). Stan światowej populacji w grudniu 2021 roku wynosił około 7,9 miliarda osób. Oznacza to, że statystycznie niemal każdy człowiek na naszym globie korzysta z telefonu. Robią to ludzie w coraz młodszym jak i coraz starszym wieku. Dziś istnieje niewiele obszarów świata, w których telekomunikacja nie zaznaczyła swojej obecności.

Powróćmy do naszego pytania. Aby na nie odpowiedzieć należy krótką chwilę poświęcić na budowę całego systemu. Jest to wynik pracy wielu inżynierów i informatyków na przestrzeni dziesiątek lat. To właśnie oni stworzyli globalną metodę służącą do natychmiastowej komunikacji. System jest jednocześnie prosty i skomplikowany. Numer telefonu to nic innego jak adres, który pozwala na wzajemne odszukanie się urządzeń. Posiada także specyficzną budowę, którą opiszemy posiłkując się numerami stosowanymi w naszym kraju.

W Polsce wszystkie numery telefonów składają się z 9 cyfr – niezależnie od tego, czy chodzi o numer stacjonarny, czy komórkowy. Wyjątek stanowią numery alarmowe. We Włoszech numery stacjonarne posiadają 6 cyfr, a komórkowe aż 13. Na początku system numeracji rozgranicza podział na kraje poprzez numer kierunkowy, który może składać się z jednej, dwóch lub trzech cyfr. Oznacza to, że numery w innych krajach mogą mieć ten sam rdzeń (różnią się wyłącznie cyframi kierunkowymi). W Polsce jest to oczywiście +48 i nasze smartfony dodają go „z automatu” jeśli go nie uzupełnimy. Dlatego też nie jest on uwzględniony do przytoczonych 9 cyfr.

Jak to wygląda w praktyce? W sieciach stacjonarnych pierwsze dwie cyfry odpowiadają regionowi, w jakim został on zarejestrowany. Jest ich 49 (związane jest to z byłym podziałem administracyjnym naszego kraju na 49 województw, kto pamięta jeszcze te czasy?) i każdy ma unikalne oznaczenie. Dzięki niemu możemy rozpoznać region – dla Wrocławia i okolic jest to 71.

Podobnie wygląda to w przypadku sieci komórkowych. Tam dwie pierwsze cyfry to wyróżnik sieci i są to numery: 21, 45, 50, 51, 53, 57, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88. Dla usług inteligentnych jak np. numery sms premium to wyłącznie 70 i 80, a numer 21 jest przeznaczona dla połączeń typu Machine to Machine (M2M). Pozostałe cyfry są rozszerzeniem numeracji krajowej i mogą wskazywać dany obszar numeracyjny na podstawie zakresu numeracji przydzielonej danemu operatorowi. Brzmi skomplikowanie? W praktyce przydziela się zakresy numeracji i dlatego w FM MOBILE obowiązuje zakres, który poprzedzają 4 cyfry, a te wszyscy znamy czyli 727 9XX XXX (nie są one przypisane na stałe, ponieważ możemy przenieść numer do dowolnej sieci). Pozostałe cyfry to indywidualny identyfikator. Włączmy w to wszystko nieco matematyki. Jeśli skupimy się na 7 cyfrowej kombinacji i przemnożymy ją przez liczbę dostępnych wyróżników sieci, to otrzymamy niemal 130 milionów dostępnych w naszym kraju numerów telefonów komórkowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2022 roku w Polsce liczba mieszkańców wynosiła około 37,5 miliona. Oznacza to, że każdy Polak mógłby posiadać 3 numery. Obecnie z telefonu komórkowego korzysta 96,9% ankietowanych w wieku powyżej 15 lat (badanie UKE z listopada 2021 roku). Mamy więc jeszcze spory limit. Chociaż biorąc pod uwagę numery osobiste, służbowe, do Internetu mobilnego, to ta liczba nie wydaje się już taka wielka.

Co w przypadku krajów, w których liczba ludności jest znacznie większa? Korzysta się w nich z numerów zawierających 13 cyfr. Tak jest we wspomnianych Włoszech, Austrii, Brazylii, czy Chinach. Ilość dostępnych kombinacji składa się na ogromną liczbę 10 bilionów numerów w puli. Jak wielka jest to liczba?

Milion sekund to 11,5 dnia, miliard to już 32 lata, a bilion odpowiada niemal 32 tysiącom lat!

Przyjmijmy, że ta olbrzymia liczba zostanie wykorzystana. Co wtedy? Istnieje możliwość dodania kolejnych cyfr, które sprawią, że liczba dostępnych kombinacji zwiększy się o kolejny rząd wielkości. To najłatwiejsza metoda do walki z ewentualnym brakiem. Taka sytuacja występuje obecnie w USA, gdzie w użyciu znajduje się znaczna część z dostępnych 1,3 miliarda numerów (robi się tak także we Włoszech i Izraelu). Nie można robić tego jednak w nieskończoność ponieważ wytyczne ITU-T  – Sektor Normalizacji Telekomunikacji jasno określają, że numer nie może przekraczać 15 cyfr.

Dodatkowo nie jest tak, że raz przyznany nam numer nigdy nie wróci do puli. Mogą być one zdezaktywowane i ponownie włączane w system zmieniając właściciela. Kiedy tak się dzieje? Cały proces rozpoczyna się w momencie rezygnacji z świadczenia usługi przez operatora oraz naszej decyzji o nie przenoszeniu numeru do innej sieci (czy pamiętacie czasy, kiedy takie przeniesienie było niemożliwe). Wówczas wraca on do puli numerów operatora macierzystego, a więc tego gdzie numer został pierwotnie przyznany (mówi nam o tym wyróżnik sieci). Co ważne jest to niezależne od tego, czy w tym czasie zmienialiśmy operatora, czy też nie. Takim oto sposobem pula numerów zostaje stale „odświeżana”. W praktyce dużo więcej numerów „wychodzi” niż „wraca”. Pamiętajcie o tym, że możecie przywrócić numer telefonu do 30 dni, od momentu rezygnacji ze świadczenia usługi.

Jak widzimy opcja, że kiedyś zabraknie nam numerów telefonów jest bardzo, bardzo odległa. Do tego czasu na pewno powstaną nowe technologiczne możliwości, aby taka sytuacja nigdy nie miały miejsca. W końcu telekomunikacja to dziedzina, która rozwija się niezwykle szybko na przestrzeni ostatnich lat. Nic w tym dziwnego ponieważ szybka i niezawodna komunikacja to podstawa w świecie ciągłych i dynamicznych zmian, a rolą FM MOBILE jest zapewnienie doskonałych rozwiązań w tym zakresie. Co od wielu lat dla Was robimy.