Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym

Ostatnio blog nieco umilkł. Od kilkunastu dni nie umieściliśmy żadnego wpisu. Dlaczego tak się stało? Ta cisza nie jest oznaką naszego lenistwa – wręcz przeciwnie. Ostatnie tygodnie to okres wytężonej pracy, która ma związek ze zmianą przepisów Prawa Telekomunikacyjnego oraz szykowanym przez nas debiutem na mobilnych platformach jakimi są Android i iOS.

Ministerstwo Cyfryzacji zmienia przepisy telekomunikacyjne, które wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. Jest to pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Dyrektywa ta kompleksowo reguluje cały sektor łączności elektronicznej na terenie Unii Europejskiej. Nowe regulacje pozwolą na szybsze wdrożenie zmian, co pozwoli na jeszcze lepsze standardy obsługi. W związku z tym FM MOBILE wprowadza do umów i regulaminów odpowiednie zapisy, które są zgodne z treścią postanowień ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 z dnia 14 maja 2020 roku.

Z myślą o kliencie

Dlaczego postanowiono wprowadzić zmiany? Aby jeszcze bardziej podnieść jakość obsługi klienta. Najważniejszą zamianą jest możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej. Czym jest taka forma? Wg przepisów jest to nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią – a więc np. mail wysłany do operatora. Zbędne będzie wypełnianie papierowych dokumentów i  wysyłanie je listem poleconym. Wcześniej nie było to regulowane i to dokument w formie papierowej stanowił podstawę do wszelkiego typu czynności. W dobie trwającej pandemii jest to optymalne i wygodne rozwiązanie. Nie zmienią się pozostałe sposoby wypowiedzenia umowy, ustawa dodaje do nich kolejną możliwość.

Nowe obowiązki FM MOBILE

Ustawa narzuca także nowe obowiązki dla naszej firmy (jak i każdego innego operatora). Jednym z nich jest informowanie Was drodzy klienci o automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony. Nastąpi to nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta. Automatyczne przedłużenie umowy na czas nieokreślony ma miejsce w chwili, gdy umowa dobiega końca, a Wy nie podpisaliście aneksu w celu jej przedłużenia lub nie wysłaliście wniosku o jej wypowiedzenie po okresie na jaki została zawarta. Procedura przejścia umowy na czas nieokreślony pozostała taka sama, zmianą jest wysłana do Was informacja, że termin takiej umowy upływa nie później niż za 30 dni. W przypadku jej automatycznego przedłużenia Abonent będzie mógł wypowiedzieć ją w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Termin ten będzie liczony od dnia, w którym FM MOBILE otrzyma takie wypowiedzenie.

Informowanie o pakietach taryfowych

Nie wiesz jaka jest najlepsza obecnie oferta Twojego operatora? Co najmniej raz w roku FM MOBILE wyśle do Ciebie taką informację. Jest kolejny zapis nowego prawa telekomunikacyjnego. Ma on na celu zapewnienie przejrzystości ofert i dania możliwości wyboru takiej, która najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom klientów. Przy okazji przypominamy, że abonament FM CashBack pozwala nie tylko na korzystanie z sieci telekomunikacyjnej, lecz także na zakup produktów FM WORLD Polska z wykorzystaniem rabatu FM CashBack. Co więcej rabat ten jest przyznawany co miesiąc po opłaceniu rachunku za abonament.

Zmieniać czy nie?

Kto z nas lubi zmieniać numer telefonu? Często cała ta operacja związana jest z poinformowaniem wszystkich krewnych i znajomych oraz banków i instytucji o takiej zmianie. Dlatego przy zmianie operatora coraz częściej decydujemy się przenieść nasz numer telefonu. O ile takie przeniesienie nie jest skomplikowane przy trwającej umowie, to już jej rozwiązanie wiązało się z utratą przypisanego do nas numeru. Nowe prawo telekomunikacyjne pozwala na jego zachowanie, nawet po rozwiązaniu obowiązującego abonamentu, przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc. Możemy oczywiście zrzec się takiego prawa rozwiązując umowę zakończyć „życie” przypisanego do nas ciągu liczb. Pula numerów posiadanych przez FM MOBILE to ciąg cyfr rozpoczynający się od 727 9XX XXX, dzięki niemu możesz identyfikować się z całą rodziną FM WORLD Polska. Wśród Partnerów znajdujących się na III poziomie planu marketingowego nie znajdziemy osoby nie korzystającej z naszych usług. Telefon i komputer to codzienne narzędzia pracy, które potrzebują najlepszych rozwiązań, a te oferuje sieć FM MOBILE.

Zmian jest znacznie więcej…..

Wiele zmian dotyczy bezpośrednio operatorów sieci komórkowych i przedstawianie ich byłoby trudną lekturą. Zaprezentowaliśmy te, które bezpośrednio tyczą się naszych obecnych oraz przyszłych abonentów. W przypadku braku akceptacji postanowień nowych regulaminów, abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia zawartej umowy. Należy jednak pamiętać, że regulacje wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Oznacza to, że w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania FM MOBILE będzie uprawniony do dochodzenia do zwrotu otrzymanej przy podpisywaniu umowy ulgi. Zaznaczamy, że zmiany te mają charakter prokliencki i służą dalszemu doskonaleniu standardów obsługi. A my jak zawsze dokładamy wszelkich starań, aby każdy kto planuje lub już korzysta z naszych usług był zadowolony, ponieważ to podstawa każdego biznesu.